Zkamenělý zámek

Písemné prameny o lokalitě mlčí, na základě archeologických výzkumů je možné klást dobu života hradu do druhé poloviny 13. století. Ani jméno hradu není známé, v současnosti je lokalita nazývána Zkamenělý zámek, nebo též Starý Karlštejn. Druhé jméno je používáno od stavby nedalekého novověkého zámku Karlštejna.

Malý dřevěný hrad zabral příhodné stanoviště tvořené několika skalními bloky svírajícími mezi sebou malé prostranství, které sloužilo jako nádvoří. Dnešní terénní situace se od středověké v důsledku zřícení skal poněkud liší, zvláště v západní části. Stavby hradu byly provedeny ze dřeva, jejich rozsah je nejasný. Nějaký dřevěný objekt stával i na nejvyšším bloku zvaném Zkamenělá věž. Na jižní a východní straně hrad obíhal dvojitý val s příkop nepravidelně okrouhlého tvaru.

Na první fotografii je celkový pohled na hrad od jihozápadu, na druhé detail příkopu a valu. Třetí a čtvrtá fotografie je pohled na severní stranu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000