Winterstein, též Loupežnický vrch, Starý zámek

Uvažované místo zaniklého hradu na Loupežnickém vrchu, 2 km východně od Petrovic, 2,8 km severovýchodně od Kněžic.

Hrad se nejspíše objevuje v soupisu majetku darovaném Karlem IV. celestinskému klášteru na Ojvíně (1396), v němž se uvádí les Vogeldrussel se zbytky bezejmenného hradu. V 15. století existovaly v severočeském pomezí dva objekty s názvem Winterstein. První na německém území Českosaského Švýcarska v poloze Hinteres Raubschloss nedaleko Bad Schandau, zmiňovaný listinami Václava IV. od roku 1379 jako jeho majetek a druhý, ležící blízko hradu Karlsfried (označovaného jako Neuhas), který v roce 1441 vykoupila lužičká města a následně jej nechala zbořit (1442). Vzhledem k blízkosti Loupežnického vrchu od Karlsfriedu (2 km) je pravděpodobné, že starý, původně zeměpanský hrad na Žitavské cestě, byl za bojů mezi Janem z Vartenberka a Blanska s Lužickým Šestiměstím nějakým způsobem obnoven. Pro existenci hradu napovídá i zápis o mezním sporu (1545), v němž svědci ukazovali „kámen řečený Šlosštejn, který dělí grunty Grabštajnské, Lemberské a Jablonské“ jako i zmínka o dohodě na vyrovnání o kus lesa u Petrovic zvaného Burgberg (1592). Ve třicátých letech 20. století byla lomem zničená lokalita zkoumána, průzkum přinesl soubor keramiky datovatelné do sklonku 13. století a hlavně do 14. století. Místo nálezu se však nepodařilo identifikovat a sběry nepřinesly výsledek.

Vrchol kopce tvoří výrazné skalní bradlo, jehož severozápadní část byla odtěžena lomem. Regionální badatelé konce 19. století zde popisovali slabé stopy zdiva a příkopy. Z výše uvedeného lze usuzovat na existenci strážního hrádku z konce přemyslovské éry.

Na fotografiích je pohled z vrcholu bradla na východní až severozápadní stranu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000