Výrov

Zříceniny hradu na ostrohu nad soutokem Bohdašínského potoka a Metuje u Nového Města nad Metují.

Písemné zprávy o hradu mlčí, výsledky povrchového archeologického průzkumu datují jeho existenci na konec 14. či na počátek 15. století. V letech 1483-1501 se uvádí jako pustý.

Malý jednodílný hrad byl od konce ostrožny oddělen šíjovým příkopem. Za ním se tyčila minimálně 8 metrů vysoká štítová zeď obíhaná ještě parkánem. Vstupní brána v této 4 metry silné hradbě byla kryta baštovitým výběžkem. Podsklepený, volně stojící čtverhranný objekt paláce měl zřejmě věžovitou podobu. Kapsy k ukotvení konstrukce v podezdívce nasvědčují, že stavba byla roubená, či spíše hrázděná. Další dřevené objekty stály na skalách za hlavním objektem.

Na první fotografii je pohled z jádra hradu na vstupní bránu ve štítové zdi, na druhé pohled z čela hradu. Na třetí fotografii je šíjový příkop a na čtvrté oblé nároží zdi parkánu před štítovou zdí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989