Vlčinec

Zaniklý hrad na dlouhé extrémně úzké ostrožně nad soutokem Metuje a Hlavňovského potoka u Velkých Petrovic, nedaleko Police nad Metují, byl vystavěn patrně po roce 1341. Poprvé je hrad připomínán roku 1366 jako majetek břevnovského opata, který jej v té době prodal Janu Kdulincovi z Ostroměře. V roce 1390 se majetek znovu nachází v držení břevnovského opata, který jej jako manství propůjčil Kunešovi z Pravětic, bratrovi opata v sousedním klášteře v Polici nad Metují. Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1406. Zanikl zřejmě vojenskou akcí husitů v roce 1422.

Mimořádně úzká dispozice hradu je dvojdílná. Na předhradí dnes nejsou patrny žádné pozůstatky zástavby. V zadní části jádra staší plánky kreslily okrouhlou věž, ovšem v současných neodborných výkopech jsou patrny dvě stěny obdélné stavby. Zadní strana pod jádrem na opyši je opevněna dvěma příkopy s valem.

Na první fotografii je pohled na první příkop s valem na opyši ostrožny. Na dalším snímku je druhý, nad prvým výše položený příkop s pohledem na zadní část hradu obsahující pozůstatky zděné stavby. Ta je, včetně neodborných výkopů zobrazena na třetím snímku. Čtvrtá fotografie je pohled z jádra přes příkop na předhradí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989