Vítkův Hrádek

Zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem bezejmenné vodoteče s Hamerským potokem u vsi Blažejov.

Zakladateli hradu byly v prvé polovině 13. století páni z Hradce. Roku 1267 jej Vítek z Hradce věnoval řádu německých rytířů. Zpustl zřejmě v průběhu 15. století. Hrad může náležet k nejstarším slechtickým hradům u nás. Jeho podoba s palácem jako hlavní stavbou odpovídá nejstaršímu základnímu typu rakouských hradů, označovanému jako Festes Haus. S ohledem na blízkost rakouských hranic není není toto ovlivnění příliš překvapivé. Díky archaické podobě nelze vyloučit, že hrad mohl být původním sídlem jindřichohradeckých Vítkovců před tím, než se jim podařilo definitivně získat tamní královský hrad.

Jednodílná trojúhelníková dispozici byla na čele a severozápadním boku zajištěna valy s příkopy. Z vnitřní zástavby se dochovala část obvodové zdi hradby založené s určitým odstupem od hrany svahu. Před ní se nacházela buď berma, nebo parkán. Na čelní straně se k hradbě přikláněl obdélný palác, v jehož nádvorní stěně bylo užito zdiva klasového kladení zdiva (opus spicatum).

Na první fotografii je nádvorní fragment zdiva paláce přes obvodovou hradbu z prostoru bermy, či parkánu. Na zbylých třech snímcích je pohled ze severozápadní strany jádra přes hradní areál od čelní strany až po zadní vrchol dispozice.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000