Velké Losiny

Terénní stopy sídla na vrcholu Strážník (470 m n. m.), 320 m jihozápadně od zámku ve Velkých Losinách.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, pravděpodobně náležela k zeměpanské osadě v údolí Desné, prvně zmiňované k roku 1297. v polovině 14. století stál ve vsi, která byla tehdy zřejmě příslušenstvím šumperského panství drženého pány z Lipé, farní kostel (1350). Po polovině 14. století se majetek vrátil do přímé markraběcí správy, ovšem už ke konci věku nastalo období častých zástav. V roce 1412 se zmiňuje Jan Dítě sídlící v Losinách, nejspíše v té době si zástavní držitelé postavili na úpatí kopce tvrz, která je přímo uváděna až roku 1577, krátce před přestavbou na renesanční zámek. Archeologické nálezy umožňující určení doby života na lokalitě chybí, a protože na lokalitě nejsou patrné ani významnější stopy po vlastní zástavbě, je možné uvažovat o krátkém trvání lokality, či opuštění místa před dokončením.

Opevnění zaujalo polohu na vrcholu kopce s výhledem do údolí Desné. Z oválného areálu vymezeného terénním stupněm, zřejmě pozůstatek ohrady neznámé konstrukce, vystupuje na jižní straně temeno kopce nesoucí obdélnou plošinu o rozměrech 33 x 23 m se zaoblenými kratšími rohy. Jihozápadní strana jádra, do něhož ústila přístupová cesta stoupající úbočím kopce, je snížená, s možnými stopami stavení. Na severovýchodní straně se zachoval relikt zdiva.

Na první fotografi je celkový pohled ze mělkého sedla od jihozápadu, na druhé je pohled z jádra tímto směrem. Na třetí fotografii je terénní hrana na jižní straně a na posledním snímku je jihovýchodní nároží jádra.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983