Trosky

Zřícenina hradu na dvou čedičových sopouších tvořící dominantu Českého ráje, 2,5 km severozápadně od Újezdu pod Troskami.

Hrad, poprvé připomínaný roku 1396, založil Čeněk z Vartenberka. Počátkem 15. století byl hrad v držení Oty z Bergova. V roce 1424 hrad odolal husitskému pokusu o dobytí, dobýt se jej podařilo až vojsku Jiřího z Poděbrad. Ve druhé polovině přestaly být Trosky panským sídlem a jejich význam pomalu upadal. Za třicetileté války byl vypálen a postupně zpustl.

Základní schéma hradu bylo utvořeno přírodní dispozicí dvou čedičových sopouchů se zvýšeným sedlem mezi nimi. Korunu obou skalních věží obsadily zděné stavby, na vyšší z obou vznikla vyšší obdélná obytná věž zvaná Panna, na nižší pak nižší víceboká Baba. V sedle mezi sopouchy bylo vymezeno dvojdílné jádro. Velký palác, dvoutraktová stavba, jehož hlavní obytné prostory osvětlené velkými okny obsahovalo až třetí patro, stál pod věží Pannou. Menší, zřejmě palácové stavba jejíž konstrukci do značné míry zřejmě tvořilo dřevo, stál pod Babou. Před celou vstupní stranou bylo položeno hradbou opevněné předhradí, vedle brány zde stávala dvouprostorová budova.

Na první fotografii je pohled na věž Babu z vyhlídky pod Pannou. Na druhé fotografii je pohled do sedla mezi oběma sopouchy ze schodiště na Babu. Třetí fotografie je pohled na věž Pannu z Baby a na čtvrté je celkový pohled.

ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000