Talmberk

Zřícenina hradu pohlcená parazitní zástavbou na ostrožně ve stejnojmenné vsi.

Vznik hradu sahá nejspíše do počátku 14. století, kdy jej založil Arnošt z rozrodu Kouniců. Hrad pak drželi páni z Talmberka až do druhé poloviny 15. století. V roce 1473 hrad držel Bedřich Ojíř z Očedělic a deset let později Bedřich ze Šumburka a Talmberka. Zpustnul nejspíše počátkem 16. století, k roku 1533 se již uvádí jako zámek pustý.

Z dvojdílné dispozice hradu se dochovalo pouze jeho obdélné jádro obtočené parkánem, předhradí je známo jen v hrubých obrysech. V nejvíce chráněné zadní části jádra stával obdélný palác, z něhož se zachovala část valeně klenutého interiéru. Velká kónická věž v severovýchodním nároží částečně přesahovala boční hradbu. Vedle ní stála brána vyplňující parkán, která snad mohla být spojena přímo s hradebními ochozy. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o mimořádně pokrokový prvek umožňující plynulý pohyb obránců. V protilehlém nároží čela se dochovaly zbytky další věžovité stavby, která ve svých horních partiích zřejmě obsahovala prostoru vytápěnou kachlovými kamny.

Na první fotografii je pohled z nádvoří na severozápadní nároží, kde stával menší věžovitý objekt. Na druhé fotografii je čelní strana jádra, na třetí východní boční strana a na čtvrté celkový pohled od severovýchodu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989