Štramberk

Zřícenina hradu na vrcholu na hřebenu vysokého kopce přímo nad stejnojmenným městem.

Starší vrstvu osídlení kolem Štramberka představují opevnění v lokalitách Jurův kámen a Panská vyhlídka na vrchu Kotouči. Štramberk se poprvé připomíná až roku 1359, kdy bylo moravským markrabětem Janem Jindřichem založeno městečko pod již existujícím hradem. Kdo stál za vznikem úsporného hradu, nevíme, v současnosti se zdá, že jím snad mohl být Vok I. z Kravař.

Úsporné jádro obdélného půdorysu bylo obehnáno kamennou v čele zalomenou hradbou. Za ní stál volně v prostoru vysoký válcový bergfrit s dřevěným ochozem na kamenných krakorcích přístupný portálkem ve výši 7 m. Zde se v zadní části hradu při lépe chráněné jihovýchodní straně nad městem nacházel malý věžovitý palác. Druhý palác, zcela zaniklý při stavbě turistické chaty, vznikl v zadní klesající straně hřebenu, snad v prostoru původního (staršího) předhradí. Vznik rozlehlého předhradí, na nějž se napojilo i městské opevnění, lze, stejně jako vznik dolního paláce, hledat až v pozdější době za Jana Jindřicha. Přístupová cesta vedla, chráněna novou ohradou, od severovýchodu podél hřebene, kde vystoupala do původního předhradí a z něj brankou v zadní - jihozápadní - hradbě do vlastního jádra.

Na první fotografii je pohled na jádro od přístupu ze severu, na druhé od západu. Na třetí fotografii je pohled z věže na jihozápadní část jádra, na čtvrté celkový pohled na hrad od východu.


PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983