Starý zámek, též Šelmberk

Zaniklý hrad na skalním bloku, 8,4 km jihozápadně od Lesné.

Skutečné jméno hradu není známo, August Sedláček hrad mylně ztotožnil s historicky doloženým hradem Šelmberkem, jehož zbytky leží na německém území. Podle nepočetných archeologických nálezů vznikl hrad okolo roku 1300 a nedlouho poté i zanikl, možná násilným způsobem. K vzniku hradu, jakožto zřejmě nerezidenčního mocenského či kontrolního bodu, vedla dnes těžko postižitelná potřeba, po jejímž pominutí hrad ztratil svůj smysl a nebyl obnoven. Zřejmě by se mohlo jednat o ochranu rýžování zlata, jehož stopy se v okolí nalézají.

Hlavní, nejspíše dřevěná stavba vytápěná kachlovými kamny stávala na výrazné 9 m vysoké skalce, která se vypínala zhruba ve středu areálu, v němž terénní relikt při severovýchodě dokládá existenci nějaké další stavby. Ohrazení hradu mělo zřejmě lehčí podobu. Vnější opevnění tvoří příkop a val, na západě zdvojený.

Na první fotografii je pohled na skalku přes příkop s valem, na druhé bližší pohled. Na třetí fotografii je zdvojený příkop v západní části, na čtvrté celkový pohled od západu.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000