Špránek, též Branky, Zkamenělý zámek

Stopy hradu na výrazném skalním bradle nad krasovým údolím potoka Špraňku, 1,2 km jihozápadně od Javoříčka.

V písemných pramenech se Špránek objevuje poprvé roku 1313 v přídomku Dětřicha de Spran, který je považován za jeho zakladatele. Dětřich zastával od roku 1329 až do své smrti (1355) úřad brněnského sudího. Tři roky po jeho smrti získal od Jence ze Špránku zboží markrabě Jan Jindřich, což je první a zároveň také poslední zmínka o hradě. V roce 1398 zapsal markrabě Jošt Erhardovi z Kunštátu hradní zboží a místo tvrze Špránek. Hrad tak pravděpodobně zanikl někdy po roce 1380, v době ozbrojených sporů mezi markrabaty Joštem a Prokopem.

Hrad zaujal skalní bradlo se svislými 50 m vysokými stěnami v jehož patě se nachází otvor přirozené skalní brány. Přístup z plošiny před hradem, od níž byl hrad oddělen dvěma upravenými přírodními rozsedlinami (každá o šířce 18 m), vedl po mostě přerušeném mezilehlým přitesaným skalním sukem, jehož nevelká šestiboká plošina o největších rozměrech 14 x 18 m sloužila pravděpodobně jako malé předhradí. Konstrukce předhradí byla ze dřeva. Vlastní jádro bylo tvořeno místy až 2,5 m silnou obvodovou kamennou hradbou kopírující okraj bradla. Na sníženém konci takto uzavřené nepravidelné plochy s osami 31 a 17 m stál malý věžovitý palác délky 14 m a šířky 9–6,5 m. Další případná zástavba nádvoří byla dřevěná.

Na první fotografii je pohled na suk předhradí z plošiny před hradem. Na druhé fotografii je pohled na jádro z předhradí. Na třetím snímku je pohled na sníženou část bradla v zadní části a na posledním je pohled na skalní suk předhradí z čela bradla.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001