Skalní hrad

Zaniklý skalní hrad na žulovém bloku v nadmořské výšce 620 m n. m. nad sedlem Scheibe, s výhledem do Frýdlantského výběžku, 2,6 km severně od Oldřichova v Hájích, 4,4 km jihozápadně od Raspenavy.

Historické prameny o hradu mlčí, jeho zbytky sloužily ještě hluboko do novověku různým kriminálním živlům. Archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 13. až 14. století, vrstva popela může souviset se zánikem hradu požárem. Zemská stezka z Boleslavi do Frýdlantu, nad níž hrad ležel, přestala být v tomto úseku užívána v 17. století.

Skalní suk je převýšen z přístupové strany asi o 10 m, vůči ostatním stranám je jeho převýšení značně vyšší. Okolí skalního útvaru nevykazuje výraznější stopy opevnění. Z přístupového plató vedou na horní plošinu ve skále vysekané schůdky nejasného stáří a na vrcholové plošině jsou patrny nevýrazné kapsy a kůlové jamky. Celkově se jednalo o jednoduchý objekt s dřevěnými konstrukcemi, jeho zařazení mezi hrady není bez problémů, zřejmě by se mohlo jednat o nejjednodušší variantu tzv. horského hrádku se strážní funkcí.

Na první fotografii je celkový pohled na žulový suk od jihu. Na druhé a třetí fotografii je detailnější pohled. Na čtvrtém snímku je horní plató suku.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000