Skalná

Hrad přestavěný na zámek na skalnatém žulovém ostrohu ve stejnojmenné obci.

Hrad vznikl pravděpdobně kolem roku 1200 jako sídlo chebských ministerálů, poprvé se objevuje k roku 1224 v predikátu Gerolda z Vildštejna, o rok později se zmiňuje Vojtěch Nothaft, jehož rod zde sídlil až do konce století. V roce 1349 přijal Rüdiger ze Sparnecku hrad jako české léno. Hrad poté často střídal majitele (včetně chebských patricijů). V 15. století byl přestavován a v roce 1452 dobyt českým vojskem. Při dalších úpravách v 16. století se změnil na zámek. V osmdesátých letech 18. století za Trautenbergů vznikl nový zámek na předhradí.

Podobu předhradí dvojdílné dispozice hradu díky stavbě nového zámku neznáme. Románský portál použitý v jeho průjezdu byl osazen druhotně. Úspornému jádru dominovala štíhlá čtverhranná věž chránící bránu. Boční stranu zaujala malá tribunová kaple s obdélnou lod a polokruhovým presbytářem, na nejvíce chráněném místě v zadní části ostrožny stál palác. Z něho se dochovala pouze nejspodnější část zdiva. Za gotických a renesančních přestaveb zaniklo stísněné nádvoří jádra a hrad tak navozuje dojem jediné komplikované budovy. Skalná představuje nejlépe dochovaný románský hrad ministerálů v okolí Chebu.

Na první fotografii je celkový pohled od západu, na druhé čelo jádra. Na třetí a čtvrté je jádro od jihozápadu a východu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000