Skalka, též Pürstenstein, Losburg

Zaniklý hrad na skalnatém výběžku nad Ohří (dnes nad hladinou přehradní nádrže Skalka), na jižním okraji stejnojmenné vsi, 3 km severozápadně od Chebu.

Hrádek byl jedním ze tří feudálních sídel ve Skalce, mezi nimiž však písemné prameny nerozlišují. Se jménem se setkáváme poprvé na konci 13. století, kdy patřila Jindřichovi Paulsdorferovi. Od třicátých let 14. století přešla Skalka do rukou chebských měšťanských rodin. Ty se v držení často střídaly. Kolem roku 1400 ji získali Frankengrünerové, kteří ji drželi až do roku 1540. Tehdy je při prodeji Chebu uváděna tvrz, hrad zanikl zřejmě již dříve, podle chebského kronikáře se tak mělo stát po dobytí chebskými měšťany v roce 1451.

Vejčitý areál byl zajištěn příkopem částečně zasekaným ve skále, za nímž se zachovaly valovité pozůstatky čelní foritfikace. Vnitřní plocha nevykazuje mimo několika jam neznámého původů žádné stopy. Podle Heberou zachyceného popisu zde měla za země vyčnívat klenba a zbytky zdiva.

Na první fotografii jsou valovité pozůstatky čelní fortifikace, na druhé detail na severní straně. Na třetí fotografii je pohled do příkopu z jádra na severovýchodě, na poslední pak pohled příkopem na čelní straně.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000