Šember

Zbytky hradu na ostrožně v místě staršího slovanského hradiště Staré zámky nad pravým břehem říčky Šembery u Doubravčic.

Počátky hradu jsou kladeny do doby po roce 1357, kdy Ješek z Náchdoda prodal místo vhodné pro stavbu hradu mindenskému biskupu Dětřichovi z Portic pro klášter v Klášterní Skalici, ale zda byl jeho stavitelem skutečně cisterciácký klášter není zcela jasné. Jako majetek kláštera zůstal hrad až do zániku kláštera za husitských válek v roce 1421. Zda v této době byl již hrad podobně jako klášter pobořen, nebo zda ještě i poté existoval není známo, ale roku 1452 se připomíná již jako pustý.

Malý hrad nepravidelného oválného obrysu za šíjovým příkopem na konci ostrožny v zadní části přecházející do klesajícího skalnatého hřebínku, zaujal zadní část staršího slovanského hradiště, jehož zbylá plocha na čele chráněná zbytky valového opevnění byla využita jako předhradí. Valovitý útvar na čele jádra obsahuje pozůstatky pečlivě, pravděpodobněš na sucho, vyzděné hradby. V jihozápadní části se nachází propadlina indikující existenci podsklepené stavby a na protější boční straně se nachází relikt nádvorní stěny další budovy. Na vyvýšené srovnané ploše zřejmě stávala roubená, či hrázděná stavba.

       

Na první fotografii je pohled na valové opevnění plochy hradiště. Na druhé fotografii je pohled z jádra přes příkop na ostrožnu, na třetím pohled ze zadní částí jádra přes jeho plochu a na čtvrté pak celkový pohled na situaci od severovýchodu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů