Schönbuch

Zaniklý hrad na pahorku nad pravým břehem Křinice mezi dvěma bezejmenými vodotečemi - jejími přítoky, u osady Krásná Buk, 1,8 km severozápadně od Krásné Lípy.

V písemných pramenech je hrad připomínán roku 1319. O dvacet let později byl jako sídlo loupežníků dobyt Žitavskými. Archeologické nálezy datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století.

Dvojdílná dispozice hradu se skládala z předhradí položeného za prvním příkopem, z jehož opevnění je patrný již jen valovitý útvar na čelní straně a čtverhranný zahloubený relikt a nevelkého jádra, které obíhal mohutný do skály vysekaný okružní příkop sledovaný, mimo čelní strany s předhradím, valem. Čelo jádra tvoři okrouhlý bergfit, palác byl umístěn na nejchráněnější zadní poloze. Schönbuch je ukázkou hradu bergfritového typu zachovanému díky brzkému zániku ve vzácně čisté podobě.

Na první fotografii je pohled z předhradí na jádro za mohutným příkopem, na druhé pohled na příkop a okružní val. Na třetí fotografii je místo paláce směrem od bergfritu a na čtvrté zdivo bergfritu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000