Rychmburk

Zachovaný hrad na ostrožně nad soutokem Lešanského potoka s Krounkou, na severovýchodním okraji obce Předhradí, 3,4 km východně od Skutče.

Hrad prvně připomínaný roku 1325 byl založen v první čtvrtině 14. století Tasem z Mrdic. Již roku 1439 jej vlastnil Beneš z vartenberka a před rokem 1361 se stal majetkem pánů z Pardubic. Za husitských válek jej dobyli husité (1425). Od roku 1456 náležel Pardusům z Vrátkova. V první polovině 16. století byl za Jindřicha Šťastného z Valdštejna přestavěn a dále upravován za Berků, kteří jej drželi od roku 1558. Za jejich nástupců - Kinských - byl v letech 1793–1798 barokně přestavěn.

Dispozice hradu je dvojdílná. Pětiboké jádro s důsledně zaoblenými nárožími stojí za šíjovým příkopem oddělujícím areál hradu od předhradí. Za čelní hradbou s kulisovou bránou stál, původně volně, okrouhlý bergfrit ukončený osmibokou zděnou helmicí. Palác lichoběžníkového půdorysu zabíral nejchráněnější místo v zadní poloze jádra. V horních částech byl palác zcela přestavěn v první polovině 16. století, kdy se k jeho jižnímu nároží připojila čtvercová přístavba překračující průběh původní hradby. Nové palácové křídlo též zaujalo celou severozápadní stranu nádvoří. Rozsáhlé předhradí dostalo v téže době opevnění se třemi okrouhlými baštami.

Na první a druhé fotografii je čelní strana jádra, na třetí bergfrit a na čtvrté okrouhlá bašta předhradí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989