Říčany

Terénní stopy hrádku na vystupující hraně nad údolím při soutoku bezejmenné vodoteče s Říčanským potokem, 1,8 km severozápadně od stejnojmenné obce.

Archeologické nálezy dokládají osídlení lokality již v polovině 13. století, opuštěna byla snad ale ještě do jeho konce, neboť bratři Karel, Beneš a Ludslav z Říčan se zmiňují v letech 1237 až 1250 a poté prameny až do roku 1313 mlčí, což by mohlo znamenat vymření rodu a opuštění sídla. Tvrz v obci patřila jinému rodu, z něhož už Albero (1349) sídlil na tvrzi.

Jednodílnou dispozici představuje komolý kužel oválného tvaru s mírně svažitým temenem obkroužený 8 až 12 m širokým příkopem doplněným na třech stranách (mimo čelní) valem. Plocha je beze stop zástavby, kterou nezjistil ani nevelký sondážní výzkum.

Na první fotografii je severozápadní část čela směrem od příchodu, na druhé čelo z plochy hrádku. Na třetím je příkop s valem v jižní částu a na čtvrté celkový pohled na plochu jádra od vstupu na severozápadě.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001