Reitstein, též Jezdec

Zaniklý skalní hrad na žulovém útvaru ve svahu údolí Černí Nisy, na severovýchodním okraji Liberce u Ruprechtic.

Písemné prameny o hradě mlčí, starší archeologické nálezy dokládají jeho existenci ve 14. a 15. století.

Malý hrad zaujímal tři žulová žebra vystupující ze svahu říčního údolí. Na severní (spodní) hraně byla všechna tři žebra spojena hradbou. Na horní straně zajišťoval areál příkop a val, za nímž se nachází nevelký oválný prostor beze stop zástavby. Jádro se nacházelo na východním, nejrozměrnějším skalisku. Zvětráváním poškozený povrch vykazuje množství úprav, v přední části je to zasekaný průchod a v zadní pozůstatky do skály vyhloubené místnosti a draže.

Na prvních třech fotografiích je celkový pohled od jihu, na čtvrté fotografii jsou zbytky draží a světničky.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000