Radyně

Zřícenina hradu na dominantním kopci, 1,9 km jihozápadně od Starého Plzence.

Hrad založil Karel IV. roku 1361. Za husitských válek náležela Radyně ke katolické straně, v roce 1343 její zástavní držitel Hrdoň z Dubňan pomohl Plzni při obléhání husity. Po jeho smrti pokračoval v držení hradu jeho společník Dobeš z Modřejovic a po Dobešově smrti (1450) Oldřich z Rakové. Roku 1470 se poprvé připomíná Petr Kořenský z Kořenova, jenž zde seděl ještě roku 1483, ale zřejmě brzy po tomto datu hrad prodal Ladislavu ze Šternberka, po jehož smrti (1521) připojili jeho synové majetek připojili k Zelené hoře. Vzhledem k tomu, že zde od doby Kořenského nikdo nebydlel, připomíná se roku 1558 zámek pustý řečený Radyně nedaleko od města Plzně ležící.

Hlavní stavbou hradu se podobně jako na Kašperku stal obdélný plochostropý palác s hlavními obytnými prostory v prvním a druhém patře, vybavený dvěma roubenými komorami, srostlý na obou pólech s dvěma obytnýni věžemi, v tomto případě však jednou čtverhrannou a druhou polobdélnou. Horní úrovně obou věží spojovala chodbička v konstrukci krovu paláce. Před čtverhrannou věží ležel na skalnatém vrcholu nevelký hradbou uzavřený čtverhranný dvorek s cisternou a dnes již zaniklou zástavbou, z něhož se vcházelo do paláce po můstku vedeného po pilířích přistavěných k boku paláce. Toto jádro obehnalo ještě o něco níže položené opevnění, do jehož hradby se napojily zřejmě i hospodářské budovy. Parkán na čelní straně s podkovovitou a dvojbokou baštou může být i novější doplněním fortifikace. Téměř celou dispozici obehnal okružní příkop s vyhozeným valem, v němž stála v místě vstupu první brána přístupná přes další krátký příkop.

Na první fotografii je pohled na čtverhrannou věž a palác z valu. Na druhé fotografii je pohled na palác a polookrouhlou věž z opevněného prostoru pod jádrem na severovýchodní straně. Na třetí fotografii je pohled do prostoru paláce z čtverhranné věže a na čtvrté pohled do opevnění s obdélnou baštou na severovýchodní straně.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady, 2. díl, Praha 1976