Radvanice

Zaniklý hrad na na bočním hřebeni Jestřábích hor, 1 km jihozápadně od Radvanic.

Písemné prameny o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Na základě archeologického výzkumu je možné datovat existenci lokality do druhé poloviny 13. století, kdy vznikl zřejmě jako opěrný mocenský bod v souvislosti s kolonizačním podnikáním v této oblasti.

Jednodílný oválný hrad zaujal polohu na strmém hřebínku, který na západní straně prudce spadá dolů. Ze zbývajících tří stran hrad obíhal příkop s valem. Na jižní straně, kde se na hřebínku před hradem nachází malá plošina, se val rozdvojuje. Nejvyšší polohu hřebene v jádře zaujala obdélná dřevěná stavba na podezdívce z nasucho kladených kamenů. Při vnější patě valu v severní části byly při průzkumu nalezeny základy dvouprostorové stavby s ohništěm, jejíž vztah k hradu prozatím není znám.

Na první fotografii je pohled od jihu, v popředí je viditelná archeologická sonda před valem. Na druhé fotografii je příkop s valem severovýchodní části areálu a na třetí a čtvrté celkový pohled z valu na severní část jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989