Radkov

Rozlehlé zbytky hradu a předhradí na nízké ploché ostrožně se strmými boky nad říčkou Třebůvkou mezi Grunou a Radkovem.

V písemných zprávách se lokalita, související zřejmě s kolonizací Moravskotřebovska Borešem z Riesenburka, nevyskytuje. Její charakter naznačuje nezdařenou fundaci opevněné tržní osady a feudálního sídla a zanikla zřejmě tak brzy, že nebylo dokončeno ani zděné opevnění.

Šíji přetíná mohutný, skoro 30 metrů široký ve skále vylámaný příkop. Kámen z něj byl použit na štítovou zeď. Před příkopem je vyhozen hliněný val a před ním je ještě jeden úzký příkop. Mírně zalomená štítová zeď se na koncích ostřeji láme, aby mohla pokračovat po krajích svahu. Zde však nebyla dokončena, a tak ji zřejmě provizorně nahradila palisáda. Na severu se zeď táhla k předpokládané postranní bráně, do níž zřejmě ústila postranní cesta od vsi Gruna a do přilehlého koutu byl vložen nějaký objekt. Za zdí se rozkládá 190 m dlouhá a až 120 m široká plocha, na níž jsou patrny prohlubně, zřejmě po polozahloubených obydlích. Konec ostrožny zhruba trojúhelníkového tvaru o délce 60 m a šíři 50 m s pozůstatky beztvarého zdiva, které tvořilo hradbu, je oddělen 25 m širokým šíjovým příkopem, který se na jedné straně stáčel a v užší podobě pokračoval podél jihozápadního boku, kde jej na hraně svahu vymezoval val.

Na první fotografii je celkový pohled na štítovou zeď opevnění trhové vsi včetně šíjového příkopu, na druhé je její detail. Na třetí fotografii je pohled z místa osady přes příkop na hrad ležící na konci ostrohu. Na čtvrté fotografii je pohled na pravidelnou obdélnou depresi na konci bočního příkopu obíhajícího z jedné strany jádro hradu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983