Pustohrad

Zaniklý hrad na nevýrazném zlomu hrany planiny nad říčkou Bystřicí, 200 m severně od Svatogothardské Lhoty, 1 km jižně od Doubravy, 2 km východně od Hořic.

Historické prameny o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Archeologické prameny datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století a též i jeho brzký zánik mohutným požárem.

Malý hrad obíhal po celém obvodu okružní příkop, na straně po svahu sledovaný valem. Z čela do příkopu vystupoval čtverhranný objekt, u něhož nelze vyloučit ani větší výšku a v jehož sousedství se zřejmě nacházel vstup. Obrys hradu nepravidelného pětiúhelníka o rozměrech 16 x 18 m vymezovala plášťová hradba zděná na maltu. K hradbě se připojovala vnitřní zastavba a jak dokládá velké množství vypálené mazanice, velkou roli zde hrálo dřevo. Terénní situace v nejbližším okolí hradu je silně poznamenána novověkou těžbou kamene.

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní stranu jádra hradu přes příkop s valem. Na druhé fotografii je příkop na čelní straně, na třetí severozápadní strana jádra a na čtvrté fotografii fragment obvodové hradby v jihozápadním nároží.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000