Pulkov

Terénní stopy hrádku na skalce nad levým břehem Rokytné, 1,2 km severozápadně od Pulkova.

Lokalita se v písemných pramenech neobjevuje, neznáme ani jméno, neboť blízká osada Pulkov vznikla až po polovině 18. století sama převzala jméno podle blízkého mlýna známého od roku 1571. Vzhledem k existenci středověkého sídla v necelých 3 km vzdálených Biskupicích lze uvažovat, že k lokalitě mohla patřit nějaká zaniklá osada. V úvahu připadají Urbanice, dále osada Holawich (jíž 1252 drželo znojemské proboštství sv. Hypolita) a možná neznámé Dalibořice.

Hrádek lichoběžníkového půdorysu (26 x 20 m) zaujal polohu na levobřežním skalnatém výběžku. Ze tří stran jej obroužil příkop doplněný valem, v jižní části čela setřelým. Zadní část byla chráněna osmimetrovým skalním srázem spadajícím do rovinaté nivy Rokytné. Plocha jádra je rovná, při severovýchodní straně se nachází jediná podélná prohlubeň stavení na jejímž vnějším boku vystupuje líc základu zděné hradby.

Na první fotografii je jihozápadní nároží čela, na druhé východní. Na třetí a čtvrté fotografii je severovýchodní bok z protisvahu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007