Pomezná, Markhausen

Zřícena tvrze v místě zaniklé vsi při levém břehu Ohře, 8,5 km západně od Chebu.

V písemných pramenech se k roku 1225 zmiňuje Bertold z Markhausen společně s bratrem Konrádem, v roce 1245 se pak objevuje Bertold sám. Počátky osídlení však spadají zřejmě již do 12. století. Kolem roku 1300 drželi Pomeznou chebští měšťané a před rokem 1350 Rüdiger ze Sparnecku. V letech 1417 a 1462 byla tvrz za následujících majitelů poškozena, ale brzy poté opět obnovena. Zánik tvrze i vsi náleží do padesátýh let 20. století v souvislosti se zřízením hraničního pásma.

Nejstarší podoba tvrze není známa, rovněž ani její starší gotická tvář. Ze sídla stávajícího v severozápadním cípu vsi asi 150 m od řeky se dochovalo pouze torzo čtverhranné věže o délce strany kolem 7,3 m a tloušťce zdiva mezi 1,1 a 1,2 m. Věž ještě nedávno krytá valbovou střechou je podsklepena valeně klenutým sklepem přístupným po schodišti přímo z přízemí. Stropy byly dřevěné s trámy na ústupcích v síle obvodové zdi. Přístup do věže vedl od jihu valeně zaklenutými dveřmi, dochovaly se kapsy pro závoru. Osvětlení přízemí i patra zajišťovala úská střílnovitá okénka.

Na prvních třech fotografích je pohled na věž od jihovýchodu, severovýchodu a severu, na čtvrté interiér věže se vstupem do sklepa.


SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí. 2. díl, K–R, Praha 2000