Poděhusy, Poděhúsy

Terénní stopy hradu na klesajícím výběžku nad pravým břehem Bezdrevského potoka, při jižním okraji vsi Podeřiště, 3,1 km severovýchodně od Netolic.

První písemná zmínka, jíž lze bezpečně ztotožnit s lokalitou se objevuje v závěti Voka z Rožmberka (1262), který je odkázal manželce Hedvice ze Šaumburku, po jejíž smrti připadl majetek jejímu synu Jindřichovi. Jako zástavu držel hrad Vilém z Újezda (1380), později se však vrátil zpět Rožmberkům, neboť v letech 1387–1407 zde týž Vilém, který se dokonce psal i z Poděhús, působil jako purkrabí. Zánik hradu je spojován s vojenskou akcí husitů pod vedením Jana Žižky (1421), neboť roku 1481 Vk z Rožmberka prodal dvůr Poděhúsy s opuštěným hradištěm.

Hrad lichoběžníkového půdorysu na spočinku pod terénní hranou byl na čelní a obou bočních stranách zajištěn širokým příkopem doplněným na severovýchodní boční straně valem, na jihozápadě tvořil přirozenou obranu skalnatý konec terénní hrany spadající strmě k potoku. Plocha jádra je, mimo valovitého reliktu na čelní straně, beze stop zástavby. Rovná plocha na západě mohla plnit funkci předhradí.

Na první a druhé fotografii je příkop a val na severovýchodní straně. Na třetí a čtvrté fotografii je jihozápadní strana - pohled z jádra a z uvažovaného předhradí na jádro.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986