Opárno

Zříceniny hradu na konci táhlého hřbetu nad stejnojmennou vsí u Lovosic.

Hrad byl založen kolem roku 1344 Smilem z Vchynic. V držení rodu zůstal až do svého zániku počátkem 16. století, k roku 1536 se již uvádí jako pustý.

Dvoudílnou dispozici hradu tvořilo předhradí a vlastní jádro, jehož hlavní obrannou složku tvořila plášťová hradba se zaoblenými nárožími opatřená průběžným ochozem s cimbuřím, jenž se z části ještě dochoval. K hradbě se z vnitřní strany přikládaly minimálně dvě budovy. Z paláce se dochovala klenutá spodní úroveň a stopy dřevěného členění ve vyšším podlaží.

Na první a druhé fotografii je pohled na jihozápadmí čelo jádra, na třetí pohled na jeho vnitřní stranu z prostoru jádra. Na čtvrté fotografii je pohled po jihovýchodní frontě, na snímku je viditelná část klenuté spodní úrovně paláce.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000