Nístějka

Zříceniny hradu na vysoké skalnaté ostrožně nad soutokem Vysockého potoka a Jizery, 400 m jihozápadně od vsi Hradsko, 3,5 km jihovýchodně od Vysokého nad Jizerou.

V roce 1396 se připomíná Jindřich z Valdštejna zvaný též Jindřich Nístějka, který mohl být zakladatelem, jehož počátky jsou kladeny do první poloviny 14. století. Valdštejnové hrad drželi až do přelomu 14. a 15. století, kdy jej získali Vartenberkové, jež v držení záhy vystřídali páni z Jenštejna, připomínaní v letech 1422 až 1459. Poté hrad z písemných pramenů mizí a roku 1519 se uvádí jako pustý.

Dvojdílný hrad zaujal protáhlý úzký hřbet ostrožny nad soutokem Vysockého potoka a Jizery. Čelo přední části zajišťovala zděná hradba nad šíjovým příkopem oddělujícím hrad od hřebene kopce. Na nejvyšším místě staveniště za ní pak stála okrouhlá věž. V prostoru mezi hradbou a věží se předpokládá brána. Žádné další pozůstatky zděné zástavby či opevnění se v přední části hradu nenalézají, sporé reliéfní relikty dokládají využití dřevěných objektů. Zadní, plně zděný hrad byl oddělen skalkou s vysekaným malým příkopem. Z jižní strany byl chráněn malou příčnou hradbou, která bránila bočnímu obejití. V zadní, nejvíce chráněné straně stával obdélný dvojprostorový palác se dvěma opěrnými pilíři.

Na první fotografii je fragment čelní hradby, v pozadí pozůstatky věže. Na druhé fotografii je věž od prostoru brány, natřetí je pohled na palác z nádvoří hradu a na čtvrté fotografii je pohled na palác z opyše.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000