Najštejn

Zaniklý hrad na ostrožně nad Jirkovskou přehradou, 3,2 km východně od Blatna

Hrad, který se v písemných pramenech vyskytuje poprvé roku 1363, založil zřejmě v první polovině 14. století Jetřich z Alamsdorfu. V roce 1381 Fricolt z Alamsdorfu prodal sousední Březenec Řádu německých rytířů a hrad, záhy připadlý k Chomutovu, byl zřejmě brzy opuštěn.

Hrad, zaujímající konec ploché ostrožny oddělený od jejího zbytku a plánovaného předhradí šíjovým příkopem, se rozpadal do dvou částí oddělených severojižně vedoucí terénní depresí, v níž byla umístěna studna (nebo spíše cisterna). Čelní část zaujal obdélný dvouprostorový palác s delší osou rovnoběžnou s osou ostrožny. V zadní části, tvořené skalním výběhem, se kromě baštovité zídky se střílnou nejasného stáří nedochovaly žádné pozustatky zástavby. Snaha o rozšíření nevelkého hradu a zřejmě i zlepšení jeho obranyschopnosti vedla k vyhloubení nového čelního příkopu ve velké vzdálenosti od jádra. Kromě neodtěženého můstku sloužícího zřejmě jen pro navážení materiálu byla přepažena celá ostrožna. Kámen vylámaný z mohutného příkopu byl vyvozen do dvou velkých valovitých hromad po obou stranách, odkud měl být zřejmě použit jako stavební materiál. Prvá fáze hradu představuje typ s palácem jako hlavní stavbou, podobně jako na nedalekém Novém Žeberku, jehož novější opevnění nebylo podobně jako v tomto případě dokončeno, a tak důvod opuštění dvou nedalkých lokalit opuštěných v rozestavěném stavu zůstává otázkou dalšího bádání.

Na první fotografii je pohled přes valovité kupy vytěženého kamene v prostoru předpokládaného předhradí nad šíjovým příkopem. Na druhé fotografii je pohled přes šíjový příkop na jádro, na třetí pohled na valovitý relikt v severozápadní části před šíjovým příkopem jádra a na čtvrté fotografii je pohled přes šíjový příkop předhradí na hromadu kamení, v tomto případě doslova a do písmene.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000