Mydlovar, též Kostomlaty

Zříceniny hradu v labské inundanci při pravém břehu Labe, 3,1 km jihozápadně od Kostomlat nad Labem.

Hrad byl založen pravděpodobně ve druhé polovině 13. století pány z Kostomlat. V polovině 14. století přešel na pány z Častolovic, posléze se stal majetkem pánů z Kunštátu. V roce 1493 jej koupil český král Vladislav Jagellonský a následně jej zastavil Janu ze Šelmberka. Dalším kupcem se stal Bedřich z Donína, jemuž byl hrad zkonfiskován. Od roku 1561 se uvádí jako pustý.

Hrad ležící v labských mokřinách je dvojdílné dispozice. Jádro se skládalo ze dvou částí a jeho hlavním obranným prvkem byla mohutná pláštová hradba z cihel. Lichoběžníkové předhradí zaujalo plochou vyvýšeninu ve východní části areálu. Na severní a západní straně hrad obklopovaly uměle vyhloubené příkopy, na jižní a východní straně se o obranu postarala příroda formou vodních ploch. Mydlovar je ukázkou hradu s pláštovou zdí a pravděpodobně jediným zástupcem tohoto typu ve středních Čechách, zároveň je patrně i naším jediným celocihelným hradem. Technologie stavby nepochybně souvisí s ostrovem cihelné gotické architektury v Polabí, technické provedení je podobné se stavbami v nedalekém Nymburce.

Na první fotografie je hradní pahorek přes příkopy od severu, druhá zachycuje střep obvodové zdi na západní straně jádra. Na třetí fotografii je vnitřní líc obvodové zdi na severní straně jádra a na čtvrté je pohled na jádro z přístupové cesty od Labe.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000