Most

Romanticky silně přestavěný hrad na výrazném kopci nad stejnojmenným městem.

Hrad založil někdy ve 30. letech 13. století Václav I. v rámci budování sítě nových královských opor, do stejné doby spadá i vznik důležitého královského města pod ním. Významný hrad byl udržován, pozdně goticky přestavěn a nově opevněn. V roce 1595 byl prodán městu Most. Ke konci třicetileté války, během níž bylo opět vylepšováno jeho opevnění, byl obsazen Švédy. V letech 1651–1653 byl na rozkaz císaře Ferdinanda III. rozbořen. V 19. století byla do jeho zřícenin vestavěna romantická restaurace s rozhlednou, která výrazným způsobem setřela středověkou podobu hradu.

Dvojdílnou dispozicici zhruba trojúhelníkového tvaru s oble vypouklou čelní stranou na jihu zaujímající vrchol dominantního kopce s širokým rozhledem obehnal po jejím obvodu příkop s vyhozeným valem na čelní straně. Vnitřní hrad, zaujímající severovýchodní nároží, obsahoval okrouhlou věž ležící v místech dnešní rozhledny. Západně od ní se dnes nachází zkomolené pozůstatky zástavby patřící původně buď starému palác s kaplí a sálem, nebo novému, který se ale spíše přiložil k vnější východní hradbě. Součástí vnitřního hradu byla ještě druhá čtverhranná věž. Nejlépe zachovanou částí zde je pak nároží jednoho z paláců na jižní straně. Ve vnější části dispozice se na její severní straně nachází značně zkomolené pozůstatky nádvorní strany hospodářských budov s příčkami. Dnešní obvodová zeď by mohla kopírovat původní podkopanou a do příkopu strženou hradbu, ze které se zachoval pouze fragment v západní části. Otázka, zda jsou okrouhlé bašty v západním a jihovýchodním nároží reminiscencí, nebo novotvarem, není zcela zodpovězena.

Na první fotografii je čelní jižní strana. Na druhé fotografii je pohled z koruny valu na dvě okrouhlé bašty v západním nároží, na třetí pak obrácený pohled na příkop a val z tohoto nároží. Poslední fotografie je celkový pohled od severozápadu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000