Michalovice

Zřícenina hradu na ostrožně nad pravým břehem Jizery, nad stejnojměnnou obcí při severozápadním okraji Mladé Boleslavy.

Hrad, jehož předchůdcem byl poblíž ležící dvorec s pozdně románským kostelem zasvěceným archandělu Michalovi postavený necelé 3 km od starého správního hradu v Mladé Boleslavi, byl založen rodem Markvarticů, pravděpodobně na počátku poslední čtvrtiny 13. století. V písemných pramenech se hrad uvádí poprvé roku 1281, kdy se po něm jmenuje Jan - syn Beneše zvaného Pyšného, který se psal po jihočeském Velešíně a jenž se stal zakladatelem michalovické větve Markvarticů. V držení rodu zůstal hrad až do jeho vymření Jindřichem Kruhlatou (1468). Poté hrad krátce drželi ještě Tovačovští z Cimburka, přestal však být udržován a záhy zpustl.

Dispozice hradu byla dvojdílná, předhradí dnes nese pouze fragmenty zdiva. Za ním se, odděleno hlubokým šíjovým příkopem, nacházelo na skalnatém ostrohu spadajícím při severní straně strmě k řece vlastní jádro přístupné po mostě vedeném přes druhý příkop. Zde cesta vstupovala do malého parkánu v čele, odkud pokračovala do vnějšího širokého parkánu, který obíhal boční a zadní stranu jádra. V jeho severozápadním nároží se při čele nacházela čtverhranná (zřejmě studniční) věž. V čele jádra lichoběžníkového půdorysu stála za hradbou mohutná věž se zaklenutými interiéry a schodištěm v síle zdiva. Jižní a východní stranu jádra zaujal palác vzniklý v několika stavebních fázích.

Na první fotografii je pohled na čelo hradu přes šíjový příkop. Na druhé pohled na hranolovou vížku v severovýchodním nároží čela parkánu, na třetí pohled přes jádro na východní konec parkánu. Na čtrtém snímku je celkový pohled na jádro hradu od jihu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011
MENCLOVÁ, Dobroslava, České hrady, 1. díl, Praha 1976
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl X. Boleslavsko, Praha 1895