Mazova Horka, snad Krucemburk

Terénní stopy malého hradu na výrazné čedičové kupě (569 m n. m.) 1,4 km jižně od Světlé pod Ještědem, 4,2 km severně od Českého Dubu.

Písemné zprávy, s nimiž bychom mohly hrad jednoznačně ztotožnit, chybí, neznáme zřejmě ani jeho jméno. August Sedláček lokalitu spojil s prameny zmíněným Krucemburkem souvisejícím v první polovině 15. století s komendou v Českém Dubu. Archeologické nálezy potvrzují nepříliš intezivní život ve 14. a 15. století s možným přesahem do mladšího období.

Nevelký vrchol kupy zaujala stavba lehčí, roubené nebo hrázděné konstrukce, stopy jejího sklepa se zachovaly v podobě terénní deprese. Vrchol obíhá o 13 m níže položený příkop, který na východě vymezuje úzký spočinek, na němž mohla stát další stavba. Vzhledem k poloze a charakteru lze hrad považovat za jednoduchý nerezidenční objekt strážní či vojenské funkce.

Na první fotografii je okružní příkop na severozápadě, na druhé terénní deprese na vrcholu kopce - pohled od severovýchodu. Na třetím snímku je pohled z jádra na příkop s valem od severovýchodu a na posledním spočinek na východě.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984