Lemberk

Hrad přestavěný na zámek na ostrohu nad vsí Lvová.

Hrad se poprvé objevuje v predikátu Havla z Lemberka (1241), v držení rodu zůstal až do konce 14. století. V roce 1398 byl obležen, zřejmě i dobyt a záhy poté přešel na pány z Vartenberka. Od třicátých let 15. století jej drželi Berkové z Dubé, po roce 1470 často střídal majitele. Mezi lety 1581–1599 provedl Jindřich Berka z Dubá razantní renesanční přestavbu. Zřejmě po třicetileté válce byl barokně přestavěn, byly přistavěny i dva bastiony a zámek získal svoji dnešní podobu.

Původní hrad patřící mezi nejstarší šlechtické hrady v zemi byl, vyjma okrouhlého bergfritu, jehož stavební vývoj však může být vzhledem k jeho čtverhrannému spodnímu dílu poněkud složitěší, zcela převrstven renesanční zástavbou. Výkopové práce v nádvoří ukázaly, že zadní část dospozice zaujímal obdélný palác.

Na první fotografii je pohled na begfrit z nádvoří, na druhé volně stojící věž brány v příkopu. Na třetí a čtvrté fotografii je čelo z příkopu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000