Lacembok, též Zíkev

Zaniklý hrad na ostrožně nad Vrbeckým potokem, 650 m severovýchodně od Souboře, 3,4 km severně od Ledče nad Sázavou.

Zakladatelem hradu vzniklého nejspíše v první polovině 14. století byl zřejmě Jaroš z Lacemboku připomínaný v letech 1350–1374. Od roku 1384 se objevuje Hašek z Lacemboku, který musel v roce 1393 pro nesplnění závazku předat Předborovi z Holišína hrad spolu se čtyřmi dvory a dnes zaniklou blízkou vsí Soběboř. Do husitských válek změnil hrad ještě několikrát majitele a poté byl asi kolem roku 1420 byl i s blízkou vsí zničen. Jako pustý je zmiňován k roku 1457, kdy jej koupil Jindřich z Říčan a na Ledči (1458) a připojil k ledečskému panství. Nedaleko zaniklé vsi připomínané dnes názvem polní trati Pustá ves vyrostla dnešní ves Souboř (1445), hrad je naposledy jako pustý uveden v soupise ledečského panství (1550).

Dispozice hradu je dvoudílná. Za výše položeným předhradím, opevněným šíjovým příkopem a valem, se za dalším příkopem nachází jádro hradu zachované v podobě výrazných terénních reliktů. V čele jádra stál zřejmě okrouhlý bergfrit a na konci ostrožny pak nevelký palác.

Na první fotografii je celkový pohled na jádro hradu z předhradí. Na druhé a třetí fotografii je pohled z míst paláce přes plochu jádra na bergfrit a na čtvrté fotografii je opačný pohled z bergfitu přes plochu jádra na místo paláce.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989