Kunžvart

Zřícenina malého hradu na východním výběžku hory Strážný (1 115 m n. m.), 1, 6 km severozápadně od obce Strážný.

V písemných pramenech se hrad, velmi pravděpodobně královského založení, jehož úlohou byla ochrana jedné z větví významné staré obchodní cesty (Zlatá stezka) vedoucí z Vimperka do Pasova, poprvé objevuje roku 1359, kdy Karel IV. potvrdil jeho držení Peškovi z Janovic a synům jeho bratra Herbarta. Svoji funkci plnil hrad až do poloviny 16. století, jako pustý se uvádí k roku 1547, po požáru (1578) se proměnil ve zříceninu.

Hlavní stavbou malého hradu byla čtverhranná obytná plochostropá věž se zaobleným západním nárožím umístěná na nevelké vyvýšené skalce, kterou oddělil mohutný příkop. Vstup do přízemí, osvětlovaného dvěma drobnými střílnovitými okénky na východě, byl veden ze severní strany a na obou lících byl opatřen portály. První patro, vybavené drobným okénkem na severu a východě, mělo provozní charakter, obytné bylo až druhé patro vybavené velkými čtverhrannými okny na východě a jihu umožňujícími vizuální kontrolu cesty v údolí. Žádné další pozůstatky objektů či obvodového opevnění nejsou patrné.

Na první fotografii je celkový pohled přes příkop od jihozápadu. Na druhé fotografii je východní strana věže, na třetí a čtvrté fotografii je níže pložený spočinek skalky na východě.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986