Kuncberk

Terénní stopy hradu přestavěného na zámek, později také rozbořeného, na dominantním opukovém kopci, 850 m severně od Křince.

Hrad stojící pravděpodobně na místě staršího hradiště založil před rokem 1430 Jan Křinecký z Ronova. Později jej koupili Valdštejnové, kteří zde však nesídlili a již roku 1638 se hrad uvádí jako pustý. V letech 1659–1680 zde byl postaven zámek, který později také zpustl a v roce 1890–1891 byl rozbořen.

Ohrazení hradu při budování zámecké zahrady zcela zaniklo, jedinými pozůstatky hradu tak jsou pravděpodobně zbytky dochovaných sklepů. Dispozice i podoba vnitřní zástavby hradu je zcela neznámá. Kromě zmíněných dochovaných zbytků sklepů se dochovalo i zemní opevnění skládající se z mohutného příkopu doplněného masivním valem se širokou korunou.

Na první fotografii jsou zbytky sklepů v prostoru bývalého zámečku, druhá a třetí fotografie jsou pohled na příkop a val, čtvrtá na plochu jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000