Krumvald

Terénní stopy hradu v mělkém sedle mezi dvěma vrcholy 619 m n. m. (Zelená hora) a 602 m n. m. 2,5 km východně od Bílkova, 1,5 km východně do Dačic.

Zakladatelem hradu se stal některý z příslušníků rodu Ranožírovců (erb parohu), držitelů i nedalekého Bílkov. V roce 1310 se jmenují bratři Smil a Wolfram z Gruenwaldu. V roce 1347 darovali bratři Beneš a Ondřej a jejich strýc Beneš z Budče patronát kostela v Budči pustiměřskému klášteru. Zánik hradu je kladen ještě do 14. století, neboť papežské potvrzení daru (1399) ke již pouhou reminiscencí.

Jednodílný hrad obdélníkového půdorysu zaujal poměrně neobvyklou polohu v mělkém zúženém sedle mezi dvěma vrchy. Celek obkroužil příkop doplněný na obou bočních stranách valem. Dnes jsou boční příkopy sníženy proti koruně valu o 4 m a dosahují šířky 15–18 m. Velikost příkopu na obou šíjových stranách není známá z důvodu úpravy terénu při zřízení lesní cesty procházející celým areálem. Částečně došlo i k zplanýrování jádra, při jehož bocích se dochovaly stopy opevnění ve formě valů. Stopy zdiva mohou být zachovány i ve středu centrální části kolem prohlubně. Pokud by tomu tak bylo, stál by tu nejspíše věžovitý objekt o rozměrech 10 x 10 m. O dalších stavbách lehčí (dřevěné) konstrukce lze uvažovat. Příjezdová cesta vedla patrně od severu ode dvora v Budíškovicích a není vyloučena ani možnost, že hrad byl průchozí a další brána se nacházela i na jihu.

Na první fotografii je jihovýchodní nároží valu, na druhé opačný pohled na východní stranu. Na třetí fotografii je západní strana z jádra hradu a na čtvrté severozápadní nároží jádra se zakončením bočního příkopu (šíjový příkop na severu byl nejspíše zplanýrován při stavbě cesty).


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001