Kozlov, též Chlum

Skalní hrad na výrazném návrší, 1,4 km východně Všeně, 1,9 km severně od Olešnice, 3,6 km jihozápadně od Turnova.

Hrad se porvé připomíná roku 1353 jako majetek Jarka z valdštejna a dále k roku 1362, kdy jej držel Hynek z Lomnice z rodu pánů z Valdštejna. Někteří autoři s hradem spojují predikát Zdeňka z valdštejna, který se již v letech 1318–1335 psal i v Turnově a na Kopci. Nedlouho po roce 1362 hrad zřejmě ztratil smysl po připojení k sousednímu Valdštejnu byl ponechán svému osudu. Archeologické nálezy datují existenci hradu ve 14. století a snad dovolují i předpoklad jeho vzniku již ve 13. století.

Hrad zaujal ostrožnovitý vrchol tvořený skalními pískovconými bloky. V čele dispozice se nachází přírodní rozsedlina, jejíž část je vyzděna ze štuk neznámé datace. Za šíjovým příkopem leží rozsáhlá v přední části vyvýšená plocha beze stop zástavby, označovaná jako předhradí. Areál přepažuje zasekaný druhý příkop, dnes dostupný z obou stran po schodech. Ve dně příkopu je na severní straně okrouhlá cisterna či studna. V nároží zadní části jsou nad ní patrny dvě světničky a vzadu na téže straně další dvě. Nad příkopem se snad patrný zbytek zatesaného ochozu. Vzadu, níže pod skalami, je pozůstatek další cisterny či studny a na skalách za ní jsou pak draže sloužící především pro dřevěné uzávěry mezer mezi skalními bloky.

Na první fotografii je pohled na druhý příkop oddějující zadní část hradu od předhradí. Na druhé fotografii jsou pozůstaky do skály částečně zasekané světničky, na třetí a čtvrté fotografii jsou ve skále vysekané světničky v zadní části hradu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000