Kozlov

Zříceniny hradu na vysokém kopci na konci hřebene nad údolím pramenů Cidliny, 1,1 km jihozápadně od Košova, 3,2 km jihozápadně od Lomnice nad Popelkou.

Hrad se nesporně uvádí až jako pustý (1462), archeologicky je jeho vznik kladen do první poloviny 14. století. Podle Bohuslava Balbína byl v roce 1442 dobyt.

Jednodílná dispozice na vrcholu kopce má zhruba oválný půdorys vymezený, kromě jihovýchodní části, příkopem a valem. Hlavní část obrany nesla zřejmě okružní plášťová hradba, k níž se přikládala zástavba patrná v terénních náznacích. Specifikem je úzká do skály tesaná podzemní chodba přecházející v hlubokou šachtu, jejíž účel není zcela jasný, pravděpodobná se jeví souvislost se zásobování vodou.

Na prvním snímku je vstup do chodby v jádře hradu. Na druhém jsou stopy zdiva v příkopu v severozápadní části areálu. Na třetí fotografii je hradní pahorek od jihovýchodu a na čtvrté celkový pohled od severovýchodu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000