Kožlí

Zřícenina hradu na ostrožně nad soutokem Janovického a Tisemského potoka 2,5 km jižně od Václavic, 5 km jihozápadně od Benešova.

Poprvé se Kožlí objevuje v predikátu Ctibora z Kožlí v roce 1318. V roce 1362 se po něm píše Kunrát z Kožlí. Na počátu 15. století držel majetek Petr z Pětichvost, věrný za bojů panské jednoty s Václavem IV. králi. V letech 1414–1445 držel hrad Beneš Libún z Dubé, který jej prodal Zdeňkovi Konopišťskému ze Šternberka. Hrad se připomíná (ovšem jako tvrz) ještě roku 1495, potom je již pustý.

Dvojdílná dispozice hradu zaujala konec klesající ostrožny. Vstup do hradu byl veden odspodu z rozlehlého předhradí na opyši. Za ním se nacházelo výše položené obdélné jádro oddělené z obou stran šíjovými příkopy, které tvořily protilehlé paláce spojené hradbou. Celek obíhal parkán na čele doplněný věžovou branou vystupující na čele do šíjového příkopu. Další stavby se zřejmě nacházely v zadní rozšířené části parkánu.

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní stranu parkánu z jádra. Na druhé fotografii jsou stopy paláce. Na třetím snímku je prostor parkánu při jihovýchodní straně a na čtvrté pohled na jihovýchodní stranu z cesty pod hradem.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002