Košumberk

Zřícenina hradu na čedičové skalce na kopci v obci Luže.

V písemných pramenech se objevuje roku 1318, kdy byl majetkem Ojíře z Košumberka, archeologicky je život na hradě doložen koncem 13. století. Roku 1372 jej získali páni z Chlumu, kteří se po něm posléze psali. Za nich byl také pozdně goticky přestavěn a po požáru roku 1573 byl k jádru nejstaršího hradu přistavěn rozsáhlý renesanční zámek. Od roku 1691 byl majetkem jezuitů a po zrušení řádu Josefem II. zpustl. Od roku 1922 se jej ujalo družstvo na záchranu Košumberka.

Nejstarší fázi malého hradu náleží mohutná obvodová hradba, z níž na čele vystupuje masivní obdélná vstupní věž. Vnitřní zástavba se přimykala po vnitřním obvodu hradby. V další fázi bylo jádro zcela přeřešeno a do jeho středu byla vložena čtverhranná obytná věž se zaoblenými rohy. V pozdní gotice jádro hradu obklopilo opevnění s nevelkými okrouhlými a čtverhrannými věžičkami a baštami, při vstupu vznikl objekt purkrabství, dnes dochovaný v renesanční podobě.

Na první fotografii je pohled na jihozápadní část obvodové hradby nejstaršího hradu. Druhá fotografie je pohled z jádra na renesanční palác zámku, na třetí fotografii je pohled z renesančního paláce směrem k jádru hradu, v pozadí je obvodová hradba jádra. Na čtvrté fotografii je detail zachovalé části renesanční sgrafitové omítky paláce.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989
ÚLOVEC, Jiří, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 3. díl, S–Z, Praha 2005