Košťálov

Zřícenina hradu na výrazné čedičové kupě, 1,6 km severně od Třebenic, 5,3 km jihozápadně od Lovosic.

První zmínka o hradu pochází až z roku 1372 v souvislosti s purkrabím Alešem ze Slavětína. Kdo byl zakladatelem hradu, nevíme, v roce 1422 byl jako majetek Kaplířů ze Sulevic obléhán husity. Kaplířové zde sídlili až do poloviny 16. století, na počátku 17. století byl hrad již pustý.

Hlavní obytnou i obrannou stavbou hradu byla na vrcholu kopce stojící parkánem obehnaná věž. V předhradí se dochovaly pouze nepatrné relikty zástavby a ohrazení. Podle archeologických nálezů se zde pravděpodobně nacházela i kuchyně a kovárna.

Na první fotografii je pohled od jihovýchodu. Na druhé fotografii je východní a na třetí západní strana donjonu. Na čtvrté fotografii je pohled z předhradí.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000