Komňa, též Zuvačov

Výrazné reliéfní pozůstaky hradu na jednom z bočních vrcholů masivu kopce, 1,1 km jihozápadně od stejnojmenné obce.

Z historických pramenů je jasná zmínka až k roku 1448, kdy se při prodeji Komně Ctiborovi z Landštejna uvádí pusté hradiště, a pak roku 1517 pustý hrad Zuvačov. Zdali na hradě sídlil Dětoch z Komně, zmiňovaný roku 1385 a Adam Dražek z Hrádku z let 1408 až 1418, nevíme. Archeologicky je život na hradě datován do let 1270–1430. Zanikl pravděpodobně za husitských válek.

Jádro hradu zaujalo vrchol kopce ve tvaru nepravidelného oválu, kolem něhož obíhá okružní příkop doplněný valem. V čelní straně jádra se nachází suťový kužel po průzkumem zjištěné okrouhlé věži o průměru asi 9 m, obvodová zeď, zjištěná další sondou, měla tloušťku přibližně 2 m, Směrem k západu se rozkládá plošina předhradí, dnes beze stop zdiva, chráněného rovněž příkopem s valem. V sedle pod vrcholem hradního kopce jsou stopy nejasného charakteru, snad zbytky předsunutého opevnění.

Na první fotografii je pohled na okružní příkop a val s částí hradního pahorku z míst pod předhradím. Na druhé fotografii je detail okružního příkopu s valem z čela od předhradí, na třetí je pohled z míst bergfritu na předhradí a na čtvrté fotografii je pohed na suťový kužel bergfritu ze zadní části jádra.


PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001