Jezeří

Hrad přestavěný na zámek na výběžku z hlavního hřebene Krušných hor, 3,7 km jihozápadněod Horního Jiřetína.

Hrad založili v letech 1363 až 1365 páni z Rvenic, kteří jej jako svoje sídlo užívali až do roku 1407, kdy jej koupil Petr z Perče. O tři léta později (1410) již hrad držel Albrecht starší z Kolovrat a v roce 1416 Jan Smolík ze Slavic. V polovině 15. století hrad získala saská rodina Kaufunků, jejíž panování ukončila až vojska Jiřího z Poděbrad. Roku 1459 se hrad vrátil zpět pánům ze Slavic, kteří jej drželi až do roku 1513. Za Hochhauserů z Hochhausu byl hrad v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek. Jako pobělohorský konfiskát jej roku 1623 zakoupil Vilém mladší z Lobkovic, jenž zde provedl barokní úpravy. Po požáru v roce 1646 zůstal zámek zřejmě delší dobu neobyvatelný, další velká přestavba pak proběhla roku 1696 za Ferdinanda Viléma z Lobkovic. Přestavba po dalším požáru roku 1713 byla dokončena až ve 20. letech 18. století a stavbení úpravy zde proběhly ještě v 19. století. V šedesátých letech 20. století hrozila v souvislosti s těžbou hnědého uhlí demolice, v současnosti je zámek nově zastřešen a probíhá jeho postupná oprava.

Vzhledem k několika rozsáhlým zámeckým přestavbám není prozatím známa ani podoba ani rozsah středověkého hradu. Dnešní zámecká budova tvaru písmene H obsahuje ve své jižní části nápadně silné zdivo, které by bylo možné považovat za obytnou věž obdélného půdorysu. Z opevnění je známá zatím poloha jednoho příkopu.

Na první a druhé fotografii je pohled na zámeckou budovu, na třetí fotografii celkový pohled z hřebene nad hradem a na čtvrté fotografii z přístupové komunikace od Horního Jiřetína.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000