Jestřebí

Zřícenina hradu na dominantním pískovcovém útvaru nad stejnojmennou vsí.

Hrad vznikl ve druhé polovině 13. století a po značnou část svojí existence byl v držení příslušníků rodu z Dubé. V 15. století byl několikrát dobýván, na počátku 16. století počal chátrat v a v polovině 16. století byl již pustý.

Plocha hradu se rozpadala do dvou úrovní. Na nižší se dnes vystupuje novogotickým schodištěm vestavěným do prostoru bývalé studny, nad jejímž umístěním se dochovala prostora s dražemi pro ukotvení konstrukce šlapacího kola. Strmé sklaní stěny sami o sobě poskytovaly dostatečnou ochranu, proto byl skalní suk obehnán pouze parapetní zídkou s cimbuřím. Ze zástavby na nižším suku se dochoval pouze zbytek jedné zahloubené budovy, většina staveb byla zřejmě ze dřeva. Parapetní zeď, dosud částečně dochovaná, lemovala formou ochozu ze tří stran i věžovitý skalní blok. Do této vyvýšené části, z níž se zachoval jen bizarní střep, bylo zasekáno několik světniček. Dnešní stav je díky velkým destrukcím způsobeným těžbou pískovcového podloží, zásahům do organismu hradu při jeho romantickém zpřístupnění a opadu skal pouze torzem původního. V současnosti dále pokračuje destrukce reliktů zdiva.

Na první fotografii je skalní věž s dochovanou částní parapetní zídky, na druhé je pohled do prostory s dražemi pro šlapací kolo a na relikt schodiště na nižším skalním suku. Čtvrtá fotografie je celkový pohled na vyšší skalní věž.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000