Jenčov

Zřícenina malého hrádku na skalce v meandru potoka Vůznice, 2,2 km jižně od Bělče, 4,1 km severně od Nižboru.

Jediná historická zpráva o hradu pochází až ze soupisu z roku 1686, kdy je označen jako starý a pustý. Zakladatelem hrádku ležícího uprostřed přemyslovského loveckého hvozdu mohl být buď Václav I., nebo Přemysl Otakar II. Poloha i velikost napovídají, že se v tomto výjimečném případě jedná o lovecký hrad. Ačkoliv se s touto charakteristikou lze setkat u mnoha dalších hradů, jedná se, narozdíl od Jenčova, pouze o jednu z funkcí, a to ještě nikoliv hlavní.

Patrně nejmenší český hrad tvořila na vrcholu skalky postavená obdélná obytná věž pod níž se nacházel plochostropý, dvoj či trojprostorový palác, na jehož vstupní straně lze předpokládat lehké, nejspíše dřevěné opevnění malého dvorka, do něhož se obracely portály přízemí palácových místností.

Na první fotografii je hrad od vstupu z ostrožny. Na druhé fotografii je pohled na palác od potoka, na třetí palác z věže hradu. Na čtvrté fotografii je pohled věž hradu od potoka.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000