Hynšta

Písemné prameny o lokalitě mlčí, archeologické nálezy ji datují do 13. století.

Objekt je tvořen skalním blokem, na jehož povrchu se nedochovaly žádné zbytky staveb či opevnění. U paty bloku se nachází dnes zcela zasypaná do skály vytesaná cisterna. Do nitra bloku byla vytesána větší světnička s dlouhou chodbou a středovým pilířem.

Současná literatura považuje Hynštu za menší hrad vzniklý, spolu s dalšími objekty v masivu Mužského, za neznámých okolností ve 13. století. Podle některých novějších závěrů zabíral hradní areál celou plochu skalního bloku ve tvaru písmene L, čímž by se s délkou okolo 300 m stal největší lokalitou v oblasti. Při vstupu z vrcholu kopce na skalní blok se nachází skála upravená do podoby připomínající šíjový příkop využívající přírodní situace. Na bloku skály, do níž je zasekána světnička je patrná velká draže viditelná ze skalního bloku ležícího, směrem od přístupu, dále za cisternou. Lokalita je z větší části chráněna svislými stěnami pískovcových skal, přístup na ní je možný buď z vrcholu kopce přes zmíněnou úzkou šíji, nebo po strmém svahu k cisterně pod skalním blokem se světničkou.

Na první fotografii je skalní blok se světničkou, v pozadí je blok z něhož je vidět možná draže pro ukotvení přehrazení. Na druhé fotografii je schodiště pro vstup na vrchol bloku se světničkou, na třetí pohled do chodby a světničky. Na čtvrté fotografii je cisterna, v pozadí nahoře vstup do světničky.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983