Hřídelík

Zříceniny hradu na pískovcové skále při jihozápadním okraji Blíževedel.

Poprvé se hrad, jenž, soudě podle archeologický nálezů, vznikl zřejmě již ve druhé polovině 13. století, připomíná roku 1344 jako biskupský majetek. v arcibiskupských rukách byl užíván i jako vězení pro provinilé kněze. Naposledy se hrad zmiňuje roku 1395, kdy se měl stát sídlem dominikánského kláštera. Zánik hradu je kladen do 15. století. V 19. stoletívznikl ve zříceninách letohrádek využívaný později jako restaurace, který však brzy také zanikl.

Nevelké jádro hradu na pískovcovém suku obehnané silnou okružní hradbou bylo přístupno chodbou vysekanou do skály. Zbytky slabších zdí v jádře, které se k obvodové hradbě přikládají, souvisí spíše s novověkou zástavbou. Předhradí, dnes beze stop zástavby, se předpokládá severně od jádra.

Na první a druhé fotografii je okružní hradba, na třetí fotografii je pohled na vnější stranu okružní hradby z pod paty skalního bloku na straně od Blíževedel. Na čtvrté fotografii je detail s uvolněným pískovcovým blokem k němuž hradba přiléhala.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000