Hrádek u Třebonína 1

Terénní stopy opevnění na široké skalnaté ostrožně nad levým břehem Medenického potoka, 400 m západně od Třebonína.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí, ani archeologický průzkum nepřinesl datovací materiál. Na základě sídlištních souvislostí je lokalita spojována s raně středověkým osídlením z 12.–13. století, zachyceným archeologicky v širším okolí kostela (200–500 m) s románským zdivem v jádru. Vzhledem k rozměrům opevnění, absenci nálezů i předpokládané existenci kurie v blízkosti kostela (k roku 1194 je zmiňován Ubislav z Třebonína) je opevnění pokládáno za refugium sloužící pouze v době ohrožení.

Nepravidelně lichoběžníková dispozice zaujímající skalnatý konec široké ostrožny byla na severní (čelní) straně oddělena dvojicí šíjových příkopů s valy, za druhým valem se ještě nachází nižší relikt třetího valu. Celková šíře fortfikace činí asi 30 m. Vnitřní plocha je beze stop zástavby či hrazení.

Na první fotografii je pohled ze severozápadního konce prvního valu přes příkop do předpolí, na zbývajících je z téhož místa pohled ve čtvrtkruhu na východní úbočí ostrožny, plochu opevnění a linii prvního příkopu s valem.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SMETÁNKA, Zdeněk, Hledání zmizelého věku, Praha 1987